Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne w Nadarzynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pp.nadarzyn.pl

Treść strony

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Haber
  data wytworzenia: 2014-06-18
 • opublikował: Dorota Wojda
  data publikacji: 2014-06-18 13:36

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Haber
  data wytworzenia: 2014-06-18
 • opublikował: Dorota Wojda
  data publikacji: 2014-11-05 17:44
 • zmodyfikował: Dorota Wojda
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-05 17:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3680
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-05 17:45:35