Ścieżka nawigacyjna

 • Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Nadarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Nadarzynie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wizualizacja serwisu nie zawiera zapisów ARIA zwiększających dostępność cyfrową wymaganych przez wytyczną WCAG "4.1.2 Nazwa, rola, wartość (A)".

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Nowak, ppnadarzyn@nadarzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 81 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, ul. Sitarskich 2, 05-830 Nadarzyn

 • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - w trakcie realizacji;
 • wejście boczne - alternatywny podjazd dla niepełnosprawnych;
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem;
 • toaleta dla niepełnosprawnych;
 • przy schodach zamontowane są barierki;
 • szerokie korytarze;
 • brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Wojda
   data publikacji: 2021-03-31 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1960
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Przedszkole Publiczne w Nadarzynie

Sitarskich 2
05-830 Nadarzyn

Dane kontaktowe

tel./fax +48 22 729 81 70
e-mail: przedszkole.nadarzyn@gmail.com

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 35304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-02-08 10:59

Stopka strony